Verklaring van erfrecht

Heeft u gehoord dat u erfgenaam bent? Dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing over aanvaarden of verwerpen.

Afwikkeling nalatenschap

Een naaste van u is overleden. Er moet veel geregeld worden. Het maken van (fiscale) keuzes, aangifte erfbelasting en verdeling van de erfenis. Instanties vragen om een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht. Deze verklaring is niet verplicht en kan alleen de notaris opmaken.

Soms vraagt een bank of verzekeraar om een verklaring van erfrecht wanneer u de administratie van de overledene wilt regelen. Had de overledene een eigen woning? Dan zal ook een verklaring van erfrecht nodig zijn. Deze verklaring kan worden ingeschreven bij het Kadaster. De woning van de overledene zal in dat geval op naam van de erfgenamen gezet worden.

In deze hectische tijd kan er veel verantwoordelijkheid op uw schouders komen te liggen. Dan is het fijn als u geholpen wordt bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Bepaalde zaken kunt u prima aan ons overlaten.

Lees meer over het aanvaarden en afwikkelen van een erfenis in de brochure. 

Beneficiair aanvaarden?

Voorkom dat u aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de overledene en aanvaard de erfenis beneficiair. Bekijk alvast deze video voor een korte uitleg over beneficiair aanvaarden.

Wat moet ik regelen na een overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. Zo krijgt u een indruk wat er op u afkomt en welke wettelijke termijnen u in de gaten moet houden, bijvoorbeeld die van de Belastingdienst.

vraag vrijblijvend een offerte aan

    Kies een vestiging voor uw bericht

    Ons team

    Wij zijn betrokken bij onze klanten en onze regio. Ons team staat altijd persoonlijk voor u klaar met kennis, expertise en een heldere aanpak.

    Heldere aanpak & persoonlijk contact