Stichting of vereniging

Soms past een stichting of vereniging beter bij uw doelstellingen. Zoals een sportclub, hobby’s, levensbeschouwing of het realiseren van een sociaal of ideëel doel. Hiervoor wordt vaak een vereniging of stichting opgericht. Maar welke rechtsvorm kiest u? En wat zijn de verschillen?

Keuze maken

Bij de keuze voor een stichting of een vereniging kijkt u allereerst naar de doelstelling die u wilt nastreven. Heeft het een maatschappelijk doel, zoals het bevorderen van duurzaamheid, ondersteunen van cultuur of het bieden van hulp? Dan is een stichting de meest gangbare rechtsvorm. Willen jullie met elkaar iets opzetten, zoals een buurtwijk, sportclub of een hobby beoefenen? Dan ligt het oprichten van een vereniging meer voor de hand.

Verschillen tussen een stichting en een vereniging
Een vereniging heeft leden. Deze leden bepalen het beleid en benoemen het bestuur van de vereniging. Het bestuur moet op haar beurt verantwoording afleggen aan de leden. Vaak gebeurt dat tijdens de verplichte jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Bij een stichting werkt het anders. Een stichting heeft geen leden. Sterker nog, een stichting mag wettelijk gezien geen leden hebben. Er is dus ook geen algemene ledenvergadering. Stichtingsbestuurders worden door het bestuur gekozen.

Notaris?
Voor het oprichten van een stichting moet u verplicht naar de notaris. Ook moet de stichting worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor verenigingen gelden deze verplichtingen niet. Maar een vereniging is wel een rechtspersoon dat bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Hierdoor kan het oprichten via een notariële akte ook voor verenigingen raadzaam zijn.

Neem gerust contact met ons op. Samen kijken we naar uw specifieke situatie, wensen en verwachtingen.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 gelden strengere regels voor het besturen van verenigingen en stichtingen. Deze video legt uit wat er met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) voor alle verenigingen en stichtingen verandert.

Checklist WBTR

Gebruik ook deze handige checklist. Hier staan tien onderwerpen waar u als bestuur mee te maken heeft en waarover de statuten duidelijkheid moeten geven. Handig ook als voorbereiding op een bezoek aan de notaris.

vraag vrijblijvend een offerte aan

    Kies een vestiging voor uw bericht

    Ons team

    Wij zijn betrokken bij onze klanten en onze regio. Ons team staat altijd persoonlijk voor u klaar met kennis, expertise en een heldere aanpak.

    Heldere aanpak & persoonlijk contact