Onder­nemings­recht

Starters

Een onderneming kan op verschillende manieren juridisch worden ingericht. Veldjesgraaf & Korlaar notarissen heeft jarenlange ervaring in het bijstaan van startende ondernemers. Wij houden van een voortvarende en proactieve aanpak.

Naast de ondernemingsaspecten kunnen we u ook adviseren over de gevolgen van de onderneming voor uw privéomstandigheden.

Bent u van plan een BV, NV, maatschap of vof op te richten of wilt u om andere redenen juridisch advies omtrent uw startende onderneming? U kunt uiteraard contact met ons opnemen.

Starters
Bestaande ondernemingen

Bestaande ondernemingen

Twijfelt u of uw onderneming juridisch en fiscaal gezien wel op optimale wijze is ingericht? Heeft u meerdere vennootschappen die u wilt samenvoegen (fusie) of wellicht één vennootschap die u wilt splitsen? Weet u niet wat er met uw onderneming gebeurt als u plotseling zou komen te overlijden? Wilt u een andere onderneming overnemen?

Het team van Veldjesgraaf & Korlaar notarissen kan u helpen om op bovenstaande vragen antwoorden te vinden. Daarbij kiezen we voor een proactieve, toegankelijke aanpak en proberen we met u mee te denken richting de beste oplossing.

Stichting of vereniging

Ook indien u geen onderneming drijft maar wel een "rechtspersoon" op wilt richten kunt u bij ons terecht.

Eventueel kunnen wij u assisteren bij het oprichten van een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een stichting met een ANBI-status kan gebruikmaken van diverse belastingvoordelen, waardoor bijvoorbeeld belastingvrij aan de stichting geschonken kan worden.

Maatschap

De maatschap is een rechtsvorm die veel voorkomt bij agrarische ondernemingen. Vaak spelen familieverhoudingen hierin ook een rol. Dat betekent dat niet alleen rekening gehouden moet worden met juridische, fiscale en economische aspecten.

Of u nu een nieuwe maatschap wilt oprichten, wijzigingen wilt aanbrengen in de bestaande maatschap of de maatschap wilt ontbinden en verdelen, het team van Veldjesgraaf en Korlaar notarissen kan u daarin bijstaan en adviseren.

Agrarisch
Voortvarend

Agrarische ondernemingen

Binnen Veldjesgraaf & Korlaar notarissen zijn meerdere medewerkers gespecialiseerd in het agrarisch recht en alles wat daarbij komt kijken. Sommige medewerkers zijn aangesloten bij de specialistenvereniging voor agri-notarissen (Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat).

Scherpenzeel

Woudenberg

  • Openingstijden:
  • Maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur