Erfrecht & Familierecht

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u samen met uw partner afspraken maken die afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze voorwaarden dienen door een notaris te worden opgesteld. Het beste kunt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen voordat u gaat trouwen, maar het kan eventueel ook nadat u al getrouwd bent.

Er zijn diverse redenen om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Bijvoorbeeld wanneer een van de partners een eigen onderneming heeft of wanneer een van de partners een hoger aandeel heeft in de eigen woning.

Indien u huwelijkse voorwaarden op wilt laten stellen of meer advies wilt, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Lees meer over het huwelijk en geregistreerd partnerschap in de brochure.

Huwelijk

Levenstestament

Wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen, kunt u via een levenstestament een of meerdere vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen) aanwijzen die uw belangen behartigen.

Een levenstestament verschilt van een 'gewoon' testament, doordat een levenstestament van toepassing is op situaties tijdens uw leven, terwijl een testament pas werkt op het moment dat u komt te overlijden.

In uw levenstestament kunt u zowel 'stoffelijke' als 'niet-stoffelijke' zaken regelen. Onder stoffelijke zaken wordt onder andere het beheren van uw administratie of het geven van instructies voor het verkopen van uw huis verstaan. In het niet-stoffelijke deel kunt u aangeven dat een arts voor bepaalde medische handelingen toestemming nodig heeft van uw vertrouwenspersoon als u zelf niet meer in staat bent deze toestemming te geven.

Lees meer over het levenstestament in de brochure.

Samenwonen

In de wet is niets geregeld voor samenwoners. U heeft beiden uw eigen bezittingen en schulden. Wanneer u toch afspraken wilt maken over gemeenschappelijke zaken, dan kunt u dit doen door middel van een samenlevingsovereenkomst. Daarnaast kunt u afspreken wat er bijvoorbeeld gebeurt met uw woning wanneer u uit elkaar gaat.

Voor uw pensioen of om fiscale redenen kan het handig zijn om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. In dat geval wordt als eis gesteld dat de samenlevingsovereenkomst door een notaris is opgesteld en bij een notaris is ondertekend.

Wij adviseren u graag bij het opstellen van een samenlevingsovereenkomst.

Lees meer over samenwonen in de brochure.

Testament

Testament

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw geld aan een goed doel nalaten.

Soms zijn door het opstellen van een testament ook fiscale voordelen te behalen. Hiermee voorkomt u dat uw erfgenamen straks teveel erfbelasting betalen.

Wilt u uw bestaande testament laten checken of wilt u advies of een testament in uw geval zinvol is? Neemt u gerust contact met ons op.

Lees meer over het testament in de brochure.

Verklaring van Erfrecht

Is iemand in uw omgeving overleden en bent u erfgenaam in zijn of haar nalatenschap? Dan heeft u in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht is een officiƫle verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht.

Soms vraagt een bank of verzekeraar om een verklaring van erfrecht wanneer u de administratie van de overledene wilt regelen. Had de overledene een eigen woning? Dan zal ook een verklaring van erfrecht nodig zijn. De verklaring van erfrecht kan worden ingeschreven bij het Kadaster. De woning van de overledene zal in dat geval op naam van de erfgenamen gezet worden.

Lees meer over het aanvaarden en afwikkelen van een erfenis in de brochure.

Schenken

Als u ervoor kiest om een schenking te doen aan een familielid of een goed doel is het van belang om stil te staan bij de fiscale en juridische gevolgen van de schenking. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Wilt u meer informatie over het optimaal benutten van de fiscale vrijstellingen voor het doen van een schenking of wat het inhoudt om een "papieren schenking" te doen? Neem dan contact met ons op.

Eigen bijdrage zorg

Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht geworden. Deze wet heeft als gevolg dat u mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd bent als u thuis of in een verpleeghuis zorgverlening ontvangt.

Deze bijdrage is onder meer afhankelijk van uw vermogen (Box 3 van de inkomstenbelasting). Een van de mogelijke gevolgen van de eigen bijdrage is dat u op uw vermogen moet interen om de bijdrage te kunnen voldoen.

Veel mensen hebben echter de wens dat een gedeelte van hun vermogen moet toekomen aan bijvoorbeeld hun kinderen. Hiervoor zijn diverse oplossingen aanwezig en wij hebben de kennis in huis om u hierbij behulpzaam te zijn.

Scherpenzeel

Woudenberg

  • Openingstijden:
  • Maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur